Studieårene

 

Søren Kierkegaard 1813-55.
Vores verdenskendte landsmand blev teologisk kandidat i 1840, samme år som Leonhard. Tilhængere af den eksistentialistiske filosofi har taget Kierkegaard til sig som en forudsætning for deres anskuelser. De to herrer har færdedes i nøjagtig de samme omgivelser og har samme uddannelse. Læser man Tudvads bog "Kierkegaards København", får man et endnu mere nuanceret billede af også Leonhards miljø i studieårene, omfattende blandt andet teatrenes repertoireplaner for de pågældende sæsoner.

Til eksamen samtidig med Leonhard

 

 

H. C. Andersen 1805-75.
Endnu en berømt dansker, som er samtidig med Leonhard.
"At rejse er at leve", har H. C. Andersen skrevet, og der kan findes en hel del parallelle beskrivelser af diligencer, hjuldampere, danske landevejskroer og andre dele af datidens rejseliv, når man sammenligner Leonhards skriverier med eventyrdigterens. Den fornemmelse, vi har af atmosfæren omkring H. C. Andersen, stemmer på mange måder overens med atmosfæren omkring Leonhard og hele hans univers.

http://www.andersen.sdu.dk findes under Værk>>Tekster>> "De vilde svaner" et link til Johan de Mylius' ortografiske ændringer, analoge med de i Leonhard-bogen anvendte

 

H. N. Clausen 1793-1877.
Teolog og politiker. Som teolog præget af rationalisme, repræsentant for det etablerede og bestående og i modsætningsforhold til Grundtvigs nytænkning på området. Professor ved Københavns Universitet 1822-74 og i flere perioder rektor samme steds. Som politiker nationalliberal, for skandinavisme, fri forfatning og Ejderpolitik. Landstingsmand 1854-68.

 

C. Th. Engelstoft 1805-89.
Ligesom sin medstuderende Søren Kierkegaard blev Leonhard til den afsluttende eksamen i 1840 eksamineret af professorerne Engelstoft, Hohlenberg og Scharling.
Engelstoft underviste i kirkehistorie og kirkeret.
Samme Engelstoft dukker senere i Leonhards liv op som biskop over Fyn og indsætter Leonhard som præst i Norup.
I en periode var Engelstoft kirkeminister og er dekoreret med Kommandørkorset og Storkorset af Dannebrog.

 

 

J. N. Madvig 1804-86.
Dansk filolog og politiker. Professor i klassisk filologi ved Københavns Universitet 1829-79. Har udgivet værker om græsk og latinsk sprog samt om Roms forfatning. Medlem af den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848, kultusminister 1848-51, medlem af folketinget 1849-53. Gennemførte som kultusminister forskellige undervisningsreformer. Som politiker tilhænger af en deling af Slesvig.

 

 

H. Martensen 1808-84.
Dansk teolog, professor ved Københavns Universitet fra 1840. Sjællands biskop fra 1854. Tilhænger af Indre Mission og modstander af grundtvigianismen. I værket ”Socialisme og Kristendom” fra 1874 giver han udtryk for et vist mål af social forståelse.

 

 

J.P. Mynster 1775-1854.
Sjællands biskop 1834-1854. Hans kirkelige tanker repræsenterer de bevarende værdier ved overgangen fra statskirke til folkekirke. Mynster gik ind for en evangelisk-luthersk statskirke, hvor uniformiteten var bevaret i en kirkelig orden, men som samtidig var så vidtfavnende, at den kunne tage vare om den individuelle personlighed. Bragte sig med sine holdninger til at bevare enevælde og statskirke i modsætningsforhold til såvel Grundtvig som Kierkegaard. Som prædikant værdsat af sin samtid.

 

 

Adam Oehlenschläger 1779-1850.
Dansk forfatter, der repræsenterer romantikkens tidsalder. Blev 1829 i Lund kronet med laurbærkrans af Tegnér som digterkongen. I 1810 professor i æstetik. I skuespillet ”Aladdin” beskrives naturens muntre søn, der får en appelsin i sin turban. Digtet ”Guldhornene” fortæller om Danmarks ældste kultur med runeindskrifter. Mange værker er med temaer fra nordiske sagaer og sagn. Det allermest kendte værk er dog nok nationalsangen ”Der er et yndigt land”.

 

 

F. C. Sibbern 1785-1872.
Professor i filosofi ved Københavns Universitet. Påvirket af de tyske filosoffer Fichte og Schelling. Frigjorde sig senere fra naturfilosofien og beskæftigede sig mere med psykologi og moralfilosofi. Lærer for Søren Kierkegaard og Poul Martin Møller. Har skrevet det skønlitterære værk
”Efterladte breve af Gabrielis”, hvor han skildrer sin ulykkelige kærlighed til Oehlenschlägers søster Sophie Ørsted, gift med Anders Sandøe Ørsted.

 

 

H. C. Ørsted 1777-1851.
Dansk fysiker, der påviste elektromagnetismen. Flere kunstværker afbilder ham med pladen i hånden, hvor det ses, at jernfilspånerne danner en figur, når de påvirkes af lydbølger. Ørsteds arbejder var forudsætningen for en lang række opfindelser. Fremstillede 1824 som den første metallet aluminium. Indførte danske ord i fysikken såsom ilt, brint, vægtfylde og varmefylde. Ørsted var medvirkende til oprettelsen af Den polytekniske Læreanstalt i 1829.