Provinsen 

 

 

Allerede i studieårene begynder Leonhard at besøge den lille fynske by Vejlby ved Middelfart. Befordringsmidlet er diligencen, da jernbanerne endnu ikke er anlagt.  Årsagen til turene til Fyn er den unge præstedatter Lene Ascanius, som Leonhard i 1838 bliver forlovet med. Dog gifter de sig først i 1847.Rejsen med diligence er besværlig. Vejene er ujævne, og vognen yder ikke megen beskyttelse mod kulde om vinteren.

 

Endnu er der ikke bro over hverken Storebælt eller Lillebælt, og det sidste nye er dampskibet Mercurius, som sejler på Storebælt. Dette skib opfattes nærmest som et uhyre og betegnes populært "Pjaske-Malene". i tilfælde af dårligt vejr må man overnatte på gæstgivergården i Korsør, før man kan komme videre.

 

På kirkegården i Vejlby findes et mindesmærke over de faldne i Treårskrigen den 6. juli 1849. Udfaldet fra Fredericia blev planlagt af generalstaben, som havde hovedkvarter i Vejlby Præstegård hos Leonhards svigerfamilie. Dette slag blev vundet af danskerne.

Se kort over området her.

 

Anløbsstedet er Hindsgavl Bro, hvor man endnu kan se det gamle færgested. Hindsgavl Slot er nu hotel og kursusejendom. Leonhards kæreste Lene Ascanius var veninde med datteren på Hindsgavl, Mathilde Fønss.

Se større billede her.

 

På grund af overflod af teologer underviser Leonhard på de lærde skoler, latinskolerne, først i Kolding og siden i Randers, hvor han bliver fastansat som adjunkt og virker i 10 år. Som nygifte slår parret sig ned i Brødregade i Randers, hvor enkelte gamle huse stadig er bevaret.