Caroline Nyvang, Dansk Folkemindesamling

I Leonhards Minder stifter vi et nært bekendtskab med pastor emeritus Hans Abel Leonhard Hansen (1816-1886). Bogen bygger på Leonhards memoirer, nedskrevet med henblik på udgivelse i årene umiddelbart før hans død. Manuskriptet blev første gang transskriberet og gennemarbejdet af forfatterens barnebarn, senere af dennes svigersøn og foreligger nu i denne tredje version udgivet af Lise Gotfredsen, lektor i Kunsthistorie, samt Leonhards to tipoldebørn forskningsbibliotekar Jørgen Ravn Elkjær og overlærer Lisbeth Skovgaard.
Vi støder første gang på Leonhard på et portrætfoto i bogens begyndelse. Fra et par runde brilleglas betragter forfatteren den kommende læser, hånden hviler på en stoleryg, den vigende hårgrænse vidner om, at Leonard på dette tidspunkt må være midt i det, han selv betegnede som sine ”manddomsdage”. Den næste Leonhard, vi træffer, er væsentlig yngre. Erindringerne tager sin egentlige begyndelse, da han knap fire år gammel påbegynder skolegangen i det gryende 1800-tals København. Herefter følger vi familien og barnepigen Trine rundt i byen, fra Gammel Strand over Skindergade, fra Kultorvet til Nørregade. De udførlige beskrivelser af hovedstaden og de mange barndomshjem er særligt læseværdige. En af bogens primære forcer ligger i forfatterens mobilitet – man kommer, så at sige, godt rundt i landskabet i hans selskab. Senere følger vi således den ældre teologistuderende Leonhard ud i provinsen, med damperen ”Pjaske-Malene” over Storebælt, i den skrumlende diligence mod den tilkommende i Vejlby på Fyn og i svogerens lille vogn ad landeveje mod præstekald og -gård i Norup nær Otterup på Nordfyn.
Leonhards Minder er oplagt læsning for dem, der ønsker indblik i en lille bid af 1800-tallets kulturhistorie. Bogen præsenterer sig først og fremmest som et stykke ”human story”. Og det er især forfatterens store berøringsflade med samtidens virksomme karakterer, der gør hans historie interessant. Gennem Leonhard sætter vi os til bords med flere af 1800-tallets store personligheder. Først ved eksamensbordet med Adam Oehlenschläger og senere ved spisebordet med digteren Emil Aarestrup, for blot at nævne nogle få andre velkendte ”human stories”, som krydser spor med forfatterens. Det er tydeligt, at udgiverne har stillet sig selv spørgsmålet, hvem bogens målgruppe er, og hvordan man præsenterer ældre erindringer i en læseværdig form uden at gå på kompromis med det oprindelige manuskript. Første spørgsmål bliver ikke rigtig besvaret. Det er svært at gennemskue, hvilken læserskare, som vil tage mod bogen. Svaret på det næste fremgår derimod direkte af udgivelsen. Den er usædvanlig velredigeret. Især på billedsiden, hvor et rigt udvalg af fotos og tegninger, flere ukendte, er med til at illustrere Leonhards mange beskrivelser. Udgiverne har benyttet længere billedtekster til at præsentere kompetente og uddybende oplysninger om hovedteksten. Sammen med ordlisten, indledningen og afrundingen udgør de velfungerende, uforstyrrende indslag i læsningen.

Som supplement til udgivelsen medfølger en CD-rom. CD’en, der indeholder affotograferinger af det originale manuskript, udvalgte portrætter, kort og breve, er imidlertid allerede blevet overhalet indenom af hjemmesiden www.leonhards-minder.dk. Udgiverne lover, at hjemmesiden (i det omfang, det er muligt) vil blive en voksende, virtuel samling over sognepræstens levned. Jeg vil se frem til, sammen med Leonhard, at gå på yderligere opdagelse i 1800-tallets topografi og persongalleri.