Biografier:

http://www.lysator.liu.se/runeberg/dbl/ Biografier

 

Genealogi:

www.ancestors.stenderupjensen.com Genealogi.
http://ddd.dda.dk Dansk demografisk database, slægtsforskning.

 

Historie:

http://www.milhist.dk Militærhistorie, uniformer, treårskrigen.
http://www.navalhistory.dk Flådens historie, treårskrigen.
http://www.roennebech.dk Fredericias historie, treårskrigen.
http://www.oresundstid.dk Om skandinavismen og studentertogene.

 

Kirker:

http://www.lundsdomkyrka.org Lunds domkirke med billeder fra krypten.
http://www.danmarkskirker.dk Danmarks kirker.

 

Kulturhistorie:

http://www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsen.
h
ttp://www.eremit.dk/ebog/ros/rosenh4.html København i 1800-tallet.
http://www.ksa.kk.dk/ Københavns Stadsarkiv.
http://www.nomos-dk.dk/skraep/skjald.htm Tekster fra guldalderen.

 

Sprog:

http://ordnet.dk/ods/ Ordbog over det danske sprog.

 

Trafikforhold:

http://www.ptt-museum.dk Post- og telemuseet
http://www.haderslev-museum.dk.html