Udgiverholdet består af:
Lise Gotfredsen, kunsthistoriker, Århus Universitet
Lisbeth Skovgaard, overlærer og billedkunstner
Jørgen Ravn Elkjær, lektor, ph.d., Københavns Universitet.

Fra manuskrip til udgivelse på Syddansk Universitetsforlag

Fra manuskript til udgivelse på Syddansk Universitetsforlag

 

 

Hans Abel Leonhard Hansen, 1816-86, min tipoldefar, nedskrev de 550 sider med erindringer i sine sidste leveår. Barndommens København, skolegang og studier, kurmageri på Fyn - og livet som præst.

 

 

Sønnen Frederik Ascanius, som var lektor ved Haderslev Katedralskole, arvede memoirerne.

 

 

Leonhards barnebarn Elisabeth Ravn, min mormor - som var Frederiks niece og dermed Leonhards barnebarn - lånte det originale manuskript og udfærdigede en håndskreven afskrift gennem en vinter.

 

 

Hendes svigersøn, min far Poul Elkjær, udfærdigede en maskinskreven afskrift og fotokopierede alt til mormors og morfars ni børnebørn. Desuden tydede far citaterne på græsk, latin, hebraisk - og plattysk.

 

 

Lise Gotfredsen, mag. art., kendt for en omfattende forfatter- og foredragsvirksomhed, har stået for billedredigeringen i samråd med Lisbeth Skovgaard.
Lise har påpeget den almene, kulturhistoriske værdi, bogen har. En værdi, der rækker langt ud over det snævert slægtsrelaterede.

 

 

Jørgen Ravn Elkjær, min bror, udgiver i 2005 de gamle memoirer i samarbejde med ovennævnte kunsthistoriker Lise Gotfredsen, Århus Universitet, og undertegnede. Alt er digitaliseret og transskriberet påny, og hele originalen findes i indscannet form på den cd rom, der ledsager bogudgivelsen.

 

 

 

 Lisbeth Skovgaard.