Flytninger vist på kort over København

Nedenfor vises billeder med tilknytning til nogle af de nævnte steder i København 

 

Leonhard er født på Det kongelige Frederiks Hospital, det nuværende Kunstindustrimuseum. Her bor han sine første tre leveår. Onkelen er inspektør på dette hospital. 

Familien flytter ofte. De næste ti år bor de tre forskellige steder på Gammelstrand, nemlig i nummer 4, 10 og 15 efter de gamle matrikelnumre. Herfra udgår turene med barnepigen Gamle Trine. De går vestpå ud mod voldterrænet til Kirsebærgangen inden for den daværende stadsgrav.

Undervejs passerer de onkelens forretning i Kompagnistræde, en urtekræmmerbutik. Denne gamle skålvægt er typisk for interiøret et sådant sted. Desuden aner man i baggrunden en del af de gamle varer.

Leonhard går først i Madam Boserups Skole. Endnu praktiserer man korporlig afstraffelse. I den gamle pogeskole tager madammen sig af de yngste elever, medens de lidt ældre undervises af hr. Boserup.

For at komme ud af byen, der endnu er omgivet af volde, må man passere en af de fire byporte. Her ses Vesterport, som lå umiddelbart vest for den nuværende Rådhusplads, dengang benævnt Halmtorvet. Her kom bønderne ind med halmlæs til de køer, der dengang var almindelige i gadebilledet. 

Fra Boserups Skole fortsætter Leonhard på Metropolitanskolen, der dengang var beliggende ved Frue Plads. Nu bruges bygningen til andre formål. I denne periode bruger Leonhard det meste af sin tid på lektielæsning. 

Leonhard vælger det teologiske studium på Københavns Universitet. Halvdelen af samtlige studerende valgte denne retning. Leonhard bliver teologisk kandidat i 1840.